Pint

Volymenheten pint är vanligt förekommande i USA och Storbritannien. I USA benämns ofta måttet som en US liquid pint, eller på svenska amerikansk våt pint, om det är öl man avser att mäta. Anledningen till att man ofta lägger till ordet våt är att det finns olika volymenheter för torra och blöta varor i USA. Motsvarigheten i Storbritannien brukar kalls för imperial pint och rymmer aningen mer än den amerikanska pinten. I Tabell 1 kan du utläsa volymen för en brittisk respektive amerikansk pint uttryckt i andra enheter.

Tabell 1. Konverteringstabell för två olika storlekar på en pint.
Imperial pint Amerikansk våt pint Liter
Imperial pint 1 1,2009499255 0,56826125
Amerikansk våt pint 0,83267418463 1 0,473176473

Imperial pint

Den brittiska pinten rymmer exakt 0,56826125 liter, men avrundas i regel till 0,57 liter. Det är lika mycket som 34,68 kubiktum (engelska: cubic inches) eller en åttondels gallon.[1]. I Storbritannien har pinten använts som volymenhet sedan 1300-talet, men hur mycket den faktiskt rymmer har varierat kraftigt sedan dess[2].

Pinten spelar fortfarande en stor roll inom pub- och restaurangbranschen i Storbritannien och Irland. All annan handel har gått över till metersystem (det vill säga liter och kubikmeter), men i lagen står det tydligt att just fatöl och cider fortfarande ska serveras i pints.[3]

Amerikansk pint

Den amerikanska våta pinten rymmer ungefär 0,47 liter, och är alltså något mindre än den brittiska motsvarigheten.

Källförteckning

  1. ^ The Units of Measurement Regulations 1995. Läst http://www.legislation.gov.uk/uksi/1995/1804/schedule/made.
  2. ^ Pint. Encyclopaedia Britannica. Läst .
  3. ^ Weights and measures. Läst http://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120823131012/http://www.businesslink.gov.uk/bdotg/action/detail?itemId=1073792199&type=RESOURCES.