Ölmått

Den internationella standardenheten att mäta volym med är kubikmeter (m3). Det motsvarar volymen av en kub där alla sidor är 1 meter. Men om du på lördagskvällen skulle hävda att du minsann redan hunnit med att dricka två tusendelars kubikmeter öl, så skulle förmodligen många i din omgivning se tämligen förvirrade ut. För som tur är så har vi andra enheter som vi brukar använda när det gäller mindre volymer.Liter

Den vanligaste vardagliga volymenheten i Sverige är litern, som förkortas med bokstaven l (observera att det är en gemen, inte versal). En liter är precis lika mycket som en kubikdecimeter (dm3). Således går det 1 000 liter på en kubikmeter. En liter är fortfarande en ganska stor enhet om man ska mäta öl, men det finns gott om sejdlar och andra stora ölglas som till och med rymmer mer än 1 liter.

Pint

Fyllt Guinnessglas

Ett Guinnessglas rymmer i regel 1 pint.

Pint är en mått som nästan uteslutande används i USA och Storbritannien – där det även är en viss skillnad mellan enheterna i de två länderna. I USA skiljer man dessutom på mått för torra respektive våta varor. En Imperial pint, som används i Storbritannien, motsvarar cirka 0,57 liter. I USA motsvarar en våt pint 0,47 liter.

I Storbritannien används nästan bara enheten när det gäller öl. Det är vanligt med ölglas som är tillverkade för att rymma just en pint, varför uttrycket har kommit att användas både för själva volymenheten och för ett glas som rymmer den volymen. I vissa umgängen har måttet nästan blivit synonymt med ordet glas. Att dricka en pint öl kan alltså ha betydelsen ett glas öl, men också en öl av volymen 0,57 liter.

Stop

I Sverige använder vi som bekant allt som oftast begreppet liter när vi diskuterar volym, men så har det inte alltid varit. Det var efter ett riksdagsbeslut 1878 som vi gick över till litern, efter att den introducerats i Frankrike. Innan det användes ett antal olika rymdmått för att mäta volym, ett exempel är stop. Ett stop motsvarar 1,308 liter. Namnet har även används för att beskriva ett dryckeskärl, som då rimligtvis bör rymma just ett stop.